2009/48/EC Oyuncak Güvenliği Direktifi

Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Kapsam

Bu Yönetmelik;

 a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri kapsar. Ek-1’de listelenen ürünler bu Yönetmelik kapsamında oyuncak olarak kabul edilmez.

b) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan oyuncaklara uygulanmaz:

1) Halkın kullanımına yönelik oyun alanı ekipmanı,
2) Madeni para ile çalışsın veya çalışmasın halkın kullanımına yönelik otomatik oyun makineleri,
3) İçten yanmalı motorlu oyuncak vasıtalar,
4) Oyuncak buhar makineleri,
5) Sapan ve mancınıklar.


Temel güvenlik gerekleri

Oyuncaklar, içerdikleri kimyasallar da dahil olmak üzere, çocukların davranışları göz önünde bulundurulduğunda ve amaçlandığı veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atamaz. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar veya diğer belirtilen yaş grupları tarafından kullanıma yönelik oyuncaklarda, kullanıcıların ve uygun olduğu durumlarda gözetmenlerinin yetenekleri göz önüne alınmalıdır. Konulan etiketler ve oyuncaklarla birlikte verilen kullanım talimatları, oyuncağın kullanılmasının içerdiği var olan tehlike ve zarar riskleri ile bu tehlike ve risklerden kaçınma yollarına ilişkin, kullanıcıların veya gözetmenlerinin dikkatini çekecek şekilde olmalıdır. Piyasaya arz edilen oyuncaklar, öngörülen ve normal kullanım süreleri boyunca temel güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.

Uyarılar

İmalatçı uyarıları açıkça görünür, kolayca okunabilir, anlaşılabilir ve doğru bir şekilde oyuncağın üzerinde, oyuncağa iliştirilmiş etikette veya ambalaj üzerinde ve uygun olduğu durumlarda oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatları üzerinde belirtir. Ambalajsız olarak satılan küçük oyuncaklarda, üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar olmalıdır. Eğer uyarı kullanılacak ise, uyarılardan önce ‘Uyarı’ veya ‘Uyarılar’ ibaresi kullanılır. Kullanıcılar için minimum ve maksimum yaşları belirten uyarılar oyuncağın satın alınması kararını belirleyen uyarılar, tüketiciye sunulan ambalajı üzerinde yer almalı veya satın almanın internet üzerinden yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere satın alınmadan önce tüketici tarafından açıkça görünür olmalıdır. Bu Yönetmelik;
 • Aşağıda sayılmış olan ürünler dışında kalan bütün oyuncaklar ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri kapsar;
 • Yılbaşı süsleri,
 • Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler,
 • Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri,
 • Spor malzemeleri,
 • Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri,
 • Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malzemeler,
 • Alışveriş merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara yerleştirilen mesleki oyuncaklar ve maketler,
 • Uzmanlar için hazırlanmış 500 parçadan fazla veya resimsiz yap-bozlar,
 • Havalı tabanca ve tüfekleri,
 • Özellikle oyuncaklar için tasarlanmış patlama kapsülleri dışındaki patlama kapsüllerini de içeren havai fişekleri, (mer’i olan ve daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç),
 • Sapan ve benzeri oyuncaklar,
 • Metalik uçlu ok setleri,
 • 24 Volttan fazla anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer fonksiyonel ürünler,
 • Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak amacıyla üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler,
 • Eksoz motorlu araçlar,
 • Buharlı oyuncak makineleri,
 • Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler,
 • 24 volttan fazla anma gerilimiyle çalışan ve bir video ekranına bağlanan video oyuncakları,
 • Bebek emzikleri,
 • Gerçek ateşli silahların aslına uygun kopyaları,
 • Çocuklar için taklit mücevherler.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com