2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt -1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

Aşağıdakiler Kapsam Dışındadır.
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat
 • Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat
 • Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar
 • Elektrik sayaçları
 • Evde kullanılan fiş ve prizler
 • Elektrikli çit kumandaları
 • Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)
 • Avrupa Topluğu üyesi ülkelerin katıldığı uluslararası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

Teknik Dosya

Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa imkan verebilmelidir. Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
 • Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.
 • Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs.
 • Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standardların listesi, standardların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.
 • Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları.
 • Deney raporları
 • İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.
 • İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com