Preshipment Inspection

Supplier Audits

Facilty Inspection

School Safety

Hotel Audits

Sport Safety

İkinci Taraf Denetimler

İkinci taraf denetim, anlam olarak üreticilerin veya hizmet sağlayıcıların kendi tedarikçi veya taşeronlarını yerinde denetlemesi olarak tanımlanabilir. İkinci taraf denetimler hem denetlenen hem de denetleten taraf için iyileştirme fırsatlarını görmek ve nihayetinde müşteri memnuniyeti ve aidiyetinde artışa neden olacak en etkili yöntemlerden birisidir.

Kalite tedarik zincirinin en önemli bileşenlerinden birisi olmakla beraber, ham madde alımından, kalite kontrole kadar, üretimden ürünün müşteri teslimine kadar geçen her bir aşamada istenilen sonuçların elde edilmesi amacıyla günümüz rekabet ortamında hizmet sunucuların olmazsa olmazlarından birisi haline gelmiştir. Üretimde kullanılan hammaddenin kalitesi veya adınıza üretim yapmakta olan hizmet sağlayıcınızın alt yapı şartları sizin müşteri memnuniyetiniz ile direk olarak ilişkilidir.

Günümüz yönetim sistemleri içinde bir zorunluluk olmasının yanı sıra ikinci taraf denetimler karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkilileri yaratılmasına olanak sağladığından ayrıca önemli bir konu haline gelmiştir.

Müşteri firma tarafından belirlenen periyotlarda ve kriterlerde gerçekleştirilen denetimler ile elde edilen raporlar, firmaların tedarikçilerini profesyonel şekilde değerlendirmelerini sağlayan, tedarikçilerini istedikleri kriterlere uygun hale getirmelerine yardımcı olan bir hizmet kalemi olarak dikkat çekmektedir.

Etkin olarak gerçekleştirilen ikinci taraf denetimler ile;

 • Tedarikçilerin güçlü, zayıf ve gelişime açık yönleri görülebilmektedir.
 • Tedarikçilerin ilgili standartlar ve diğer yasal şartlara uygunluğu gözden geçirilmektedir.
 • Operasyonel verimlilik sağlanarak, karlılık artışı gözlemlenmektedir.
 • Aynı nedenden yaşanan sorunlar tespit edilerek, kök neden analizlerinin yapılması ve sonraki süreçler için iyileştirme fırsatlarının görülmesi sağlanmaktadır.

İkinci taraf denetimlerin kazanımları;


Özelleştirilmiş denetim hizmetleri ile tedarik zincirinizi etkin bir şekilde izlemek ve uluslararası kalite, çevre ve sosyal sorumluluk standartlarının yanı sıra kendi gerekliliklerinizin de yerine getirildiğinden emin olmanız için etkili bir yoldur. Ayrıca ürün hataları, geri çağırmalar ve diğer yasal şartlara uyumsuzluk durumlarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Güçlü tedarikçi ilişkilerinin gelişmesine ve tedarikçilerin de gelişim fırsatları yakalamasına olanak sağlayarak kurum itibarının gelişmesine katkı sağlar.

Neden RoyalCert?

 • Birçok zincir market ve üretici firmalarla tedarikçi denetim hizmetleri alanında yaptığı iş birliği neticesinde RoyalCert hem bu konudaki uzmanlığını ve tecrübesini arttırmış hem de yetkinliğini kanıtlamıştır.
 • RoyalCert dünya çapında yaygın ağının yanı sıra her biri kendi alanlarında uzman denetçileri ile hizmet vermektedir.
 • Süreç boyunca firmanızın gelişimine odaklanan yakın iş birliği içerisindedir.
 • RoyalCert uluslararası tanınırlığı olan, dünyanın 25 ülkesinde belgelendirme hizmetleri sunan bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur.
 • RoyalCert tarafından gerçekleştirilen her denetimde denetçilerimizin raporları ürün ve hizmetlerinizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmanıza yardımcı olur.
 • Tedarikçi denetimleri, Gizlilik, Objektiflik ve bağımsızlık ve sayısal değerlendirme kuralları ile tarafsız ve deneyimli uzmanlarımız tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com