İsim ve Logo

ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

ROYALCERT logosu ve belgesi; belge kapsamında yer almayan bölüm, adres, bağlı başka kuruluş veya iştiraklerde kullanıldığı izlenimi veremez ve kullanılamaz.

ROYALCERT Logosu;
  • ROYALCERT’in veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılamaz.
  • Logo veya marka; ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiği izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.
  • Direkt ürün üzerinde kullanılamaz.
  • Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Bu ifadede; belgelendirilmiş müşterinin tanımı, yönetim sistemi tipi ve belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşuna atıfta bulunulmalıdır. (Örnek: “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre ROYALCERT tarafından belgelendirilen KURULUŞ’ta üretilmiştir.”).
  • Kuruluşun reklam, tanıtım vb. amaçlı iletişim ortamları yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir. Ancak, ROYALCERT’in logo/marka kullanım şartlarına uyulmak zorundadır.
ROYALCERT logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:


*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. "(Bu ürün) kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre ROYALCERT tarafından belgelendirilen kuruluşumuzda üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

Belgelendirilmiş müşteri, belgelendirme dokümanını veya bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz ve yanıltıcı kullanımına müsaade edilmez.

ROYALCERT logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak, Sistem Belgelendirme Müdürlüğünden onay alınarak kullanılabilir. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde ROYALCERT ve akreditasyon kuruluşunun sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde veya belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde kullanılamaz.

ROYALCERT’ten belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, ROYALCERT logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

Belgelendirilen kuruluşlar, ROYALCERT logosunu; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. ROYALCERT logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

Belge süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya belgenin iptali halinde kuruluş, belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam, malzeme ve faaliyetlerindeki ROYALCERT’e ait logo/marka kullanımını durdurmak zorundadır.

Belgelendirme kapsamının daraltılması durumunda, daraltmaya göre bütün reklam malzemelerinin değiştirilmesi zorunludur.

RoyalCert Logo Renkleri

Yanlış Kullanım

RoyalCert Logo Ölçüleri

RoyalCert Logo Araç ve Aksesuar Kullanımı

İletişim

  • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
  • +90 216 688 09 10
  • +90 216 688 09 11
  • info@royalcert.com
  • www.royalcert.com