ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Çevreye önem vermek firmanızın imajını geliştirmekte ve aynı zamanda, çevresel sorunların uygun ve akılcı yönetimi ekonomik kazanıma olumlu katkıda bulunur ve firmanın rekabet gücünü arttırmaktadır. Çevresel bilinci olan müşteri aynı sorumlu düşünce yapısındaki firmalarla is yapmayı tercih ettiğinden yeni iş imkanlarını da beraberinde getirir. Belgelendirme kuruluşları da firmaların çevresel standartlarla uyumlu olmalarını ve günlük faaliyetlerinde çevresel etkileri azaltmalarını beklemektedirler.

ISO 14001:2004 ‘ ün Faydaları

 • Çevresel bakışı etkin biçimde yönetir
 • Çevresel yasalarla uyumu geliştirir
 • Çevre kirliliğini önler
 • Enerji ve kaynak kullanımını en aza indirir işletim maliyetlerini azaltır
 • Çevresel performansta devamlı gelişim sağlar
 • Paydaşların güvenini arttırır
 • Çevresel farkındalığa sahip müşterilerle yeni iş fırsatları sunar.
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlar
 • Çevresel performansın artırılmasını yardımcı olur
 • Uluslararası rekabette avantaj yaratır
 • İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlar
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlar
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar