ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Revizyonu

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin revizyonu Eylül 2015’ te tamamlanarak Uluslararası Standartlar Birliği (ISO) tarafından yayınlanmıştır.

Yeni standardın faydaları

Çevre ve Sürekli Gelişimi İşinizin Odağı Haline Getirin

Revize edilen standart ile çevre yönetiminin firmanızın iş stratejisi ile tamamen entegre ve uyumlu olması garanti altına alınıyor. Bu stratejik odaklanma ile ÇYS'nizin performansı en iyi hale getirilirken sürdürülebilirliğin arttırılması, gereksiz mas-rafların azaltılması ve gelecek nesiller için dünya kaynaklarının korunmasına yardım gibi sonuçlara ulaşılıyor.

Liderlik

Liderlik takımından yönetim sistemine daha fazla katılım gerçekleşmesi tüm organizasyonun firmanızın amaçları ve hedefleri doğrultusunda motive hale gelmesini garanti eder.

Geliştirilmiş Çevresel Performans

Kuruluşların çevreyi koruma ve çevresel performansı arttırma gibi konularda adım atmaları gerekir. İyi bir çevre yönetimi yasal mevzuata ilişkin düzenleyici cezaların azalmasına ve kuruluşun gereksiz masrafları kısmasına yol açar.

Entegre Yaklaşım

Tüm ISO yönetim sistemlerine uygulanabilir olan yeni yapı ile standartları çoklu ve entegre sistemlere uyarlamak artık çok daha kolay.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

ISO 14001:2015, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’ye dayandırılacaktır.

Bu, tutarlılığı sürdürmeye, farklı yönetim sis-tem standartlarını hizalamaya, alt maddelerin üst düzey yapı ile karşılaştırılmasını teklif etmeye ve tüm standart boyunca ortak dil uygulanmaya yardım eder.

Mevcut yeni standart ile organizasyonlar için, çevre yönetim sistemlerini iş süreçlerine dahil etmek ve üst düzey yönetimden daha çok katılım almak daha kolay olacaktır.

ISO 14001:2015 GEÇİŞ SÜRECİ

ISO 14001:2015 için beklenen geçiş süresi 3 yıldır. Standardın yeni revizyonu ile ilgili olarak belgeli kurumların çalışmalarına özellikle eğitimler ile başlamaları sonrasında sistemlerinin revizyonuna geçerek ilgili değişiklikleri sırasıyla yapmaları gereklidir.

ROYALCERT Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

ISO 14001:2015'in gereklilikleri ve risk tabanlı yaklaşım konularında seminerler sunuyoruz.

Uzmanlarımız geçişin kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, ISO 14001:2015 gereklilikleri için ayrım analizinizi yürütebilirler.

Bu çalışma, kurumunuzda, ISO 14001:2015 gerekliliklerinin mevcut sisteminizde hangi ölçüde kapsandığını belirler veya gerekli olduğu durumlarda bir uygulama planı geliştire-rek yapısal destek sağlar.