ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda maddelerinin güvenliği gıda zincirindeki tüm uygulayıcılar için çok önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle tüm dünyanın erişebileceği ve gıda güvenliği prensiplerini içeren tek bir standart artık gereklilik haline gelmiştir ISO 22000 standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar.Kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte İyi İmalat Uygulamaları (GMP) unsurlarının ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) birleştirilmesi için gerekenleri belirler. Bu uluslararası olarak tanınmış gıda güvenliği standardı, çiftçilikten gıda hizmetine, imalata, nakliyeye ve depolamaya, perakende satış için ambalajlamaya kadar gıda tedarik zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır.

Standart gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlayan, genel kabul görmüş ve diğer yönetim sistemleri ile entegre olan bazı hususları da kapsamaktadır.
 • Etkileşimli iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Önceden gerekli programlar ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) planlarıyla gıda güvenlik tehlikelerinin kontrolü
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi

Faydaları?

 • Düzeltici yerine önleyici metodların kullanımı ile ürün kayıplarını en aza indirmek
 • Gerekli ortam ve ürün hijyenini sağladığı ve koruduğu için ürünün raf ömrünü uzatması
 • Kritik proses aşamalarını hedef aldığından hatalı ürün üretilme riskini azaltması
 • Ürünle ilgili hammadde alımından satışına kadar her aşamadaki proseslerin kayıt altına alınmasını sağladığı için ürünü ve üretimi takip etmeyi kolaylaştırması
 • Türk gıda kodeksi gereği olması gereken yapısal şartları ve HACCP uygulamalarını karşıladığından yasal düzenlemelere uyum sağlaması.
 • Son üründe olabilecek tehlike ve riskleri ortadan kaldırarak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek insan sağlığı açısından güvenilir ürün üretimini sağlaması

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com