ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

Ölüm veya yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin ciddi tehlikeleri azaltmak, can ve mal kayıplarını azaltabilmek için yol trafik güvenliği ISO 39001 yönetim sistemi standardı geliştirilmiştir. Trafik güvenliği toplum sağlığı ve gelişimi açısından önemli bir sorundur. Trafik güvenliğinin amacı ve temel konusu, araçların çevre ve insan ile olan etkileşimi sırasında ortaya çıkan muhtemel sorunları ve çözüm önerilerini aramak ve bu konularda yöntem geliştirmektir.ISO 39001 yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuza Yol Trafik Güvenliği risklerinin anlaşılması ve yönetilmesi konusunda uluslararası geçerlilikte bir yöntem sunmaktadır. Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, ISO’nun ilgili Teknik Komitesi tarafından, yol ve trafik güvenliği amacı ile hazırlanan bir standarttır.

Kuruluş bu süreçte, trafik kaza sayılarını ve bu kazalarda ölen veya yaralanan insan sayılarını analiz edecek ve değerlendirecektir. Bu rakamlar yol ve trafik güvenliği konusunda sürekli iyileştirme sağlayacaktır. Bu sistem ile kazalar olmadan ortaya çıkan riskler belirlenmiş ve gerekli önemlerin alınması sağlanmış olacaktır.

Yararları Nedir?

  • Trafik kazalarını önlemenin neden önemli olduğunu anlamak
  • Bir Yol Trafik Güvenliği Sisteminin trafik kazalarını azaltmada ya da önlemede nasıl etkili olacağını anlamak,
  • Bir Yol Trafik Güvenliği Sisteminin planlamasında sonraki adımı bilmek,
  • Riskleri ve bu risklerden doğan tehlikeleri kontrol altına almak.

İletişim

  • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
  • +90 216 688 09 10
  • +90 216 688 09 11
  • info@royalcert.com
  • www.royalcert.com