ISO 45001:2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya üzerinde her gün iş ile ilgili hastalıklar veya kazalar nedeniyle 6.300 çalışan hayatını kaybetmekte bu rakamda yılda 2.5 milyondan fazla can kaybına eşit gelmektedir.

Tüm bu kazalar ve hastalıkların gerek ülke gerekse işverenlerin ekonomisine olumsuz etkileri görünen ve görünmeyen maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Görünen maliyetler arasında hastane masrafları, tazminatlar, hukuki işlemler gibi maliyetler yer alırken, görünmeyen maliyetlerin miktar olarak daha fazla olduğu görülmektedir. İş gücü kayıpları, makine duruşları, üretimin zararı, çalışanların moral-motivasyon bozuklukları ve firmanın imaj kaybı görünmeyen ve uzun vadede daha maliyetli giderler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında ISO, bu konuları kapsayan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını revize ederek ISO 45001:2018 olarak yayınlamıştır.

2015 yılında revize edilmiş olan ISO 9001 ve ISO 14001 standartları ile tam entegrasyonun sağlanması amaçlanmış olan ISO 45001 2018 yılı sonunda yayınlanmıştır.

Yayınlanan standart ülkemizde özellikle 6331 sayılı yasa gereği tüm işletmelerde zorunlu hale gelen İSG çalışmalarını destekleyen nitelikte olup her sektör için kullanılabilir.

ISO 45001, ISO'nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlanmıştır. Annex SL olarak isimlendirilen ve kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun olarak 10 maddeden oluşturulan standart, diğer kalite sistemlerine uyumlu hale gelmiştir.

OHSAS 18001 halen geçerli ve yeni ISO 45001 standardı yayımlandıktan sonra bir süre daha geçerli olacak.

İletişim

  • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
  • +90 216 688 09 10
  • +90 216 688 09 11
  • info@royalcert.com
  • www.royalcert.com