ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Günümüz piyasasının rekabetçi şartları şirketleri verimliliğinin arttırılması yönünde oldukça zorlamaktadır. Bu noktada, ihtiyaç duyduğu enerjiyi verimli bir şekilde kullanan ve enerji tasarrufu için yenilikler geliştiren organizasyonlar, çevre korumanın yanı sıra, oldukça önemli karlar sağlamaktadırlar.ISO 50001 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş ve en iyi uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun yıllar zarfından 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir.

Yapılan araştırmalarda firmaların etkin bir yönetim sistemi ile yaklaşık %30-40 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceğini ve firma büyüklüğüne göre de bu verimliliğin karlılık olarak kendilerine yansıyacağını ortaya çıkartmıştır. Özellikle KOBİ ler için enerji maliyetleri bütçenin büyük bir bölümü kapsamaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji tüketimini azaltmak için hedeflerin belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluşturmasını ve iyileştirme fırsatlarını belirlenmesini, önceliklendirmesini ve gerekli aksiyonları almalarına fırsat sunmaktadır.

ISO 50001 yönetim sistemi, endüstriyel, ticari ve kurumsal organizasyonlardaki enerjinin temini, kullanımı ve tüketiminin uluslararası esaslarını belirler. Böylece, enerji verimliliği konusunda sizi rakiplerinizin bir adım ötesine taşır. Şirketinizin enerji kullanımını etkin yönettiğini kanıtlayarak, aynı zamanda sera gazı emisyonlarınızı da düşürdüğünüzü ve gerçekleştirmeye çalıştığınız çevre hedeflerinizin olduğu da ispatlamış olabilirsiniz. Standart büyüklüğü veya coğrafi konumu ne olursa olsun özel veya kamu, üretim veya hizmet sektörlerinden her firmaya uygulanabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ile uygunluk sağladığınızda enerji verimliliğini arttırmanız, maliyetleri azaltmanız ve müşteri beklentilerini karşılamanız ve beklentilerinin önüne geçmenizi kolaylaştıracaktır.

Faydaları:
 • Maliyetleri azaltır.
 • Sera Gazı emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.
 • Enerji temininde güveni arttırır.
 • İş Performansını geliştirir
 • Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir.
 • Mevcut yönetim sistemlerine entegre edilebilir.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com