ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Dünyada enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001:2008 uygulamak kuruluşunuzun kalite yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin devamlı gelişimine imkan verir. Karşılığında, faaliyetlerinizin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama becerisini arttırır.

Kuruluşunuzun Kalite Yönetimi Sistemlerinin geliştirilmesi karlılığınızı olumlu yönde destekler ve firmanıza katma değer sağlar. Ürün ve hizmet kalitesine gerçek bağlılık göstermek kurum kültürünüzü değiştirir ve sonuç olarak sürekli gelişim, hataların azalması, karlılığın artması, güven duygusu, çalışan motivasyonu gibi faydalar sağlar.

ISO 9001:2008 sekiz kalite yönetim prensibine dayanır ve hepsi iyi iş uygulamalarının temelidir.

  • Müşteri odaklı
  • Liderlik
  • Çalışanların katılımı
  • Süreç yaklaşımı
  • Yönetime sistem yaklaşımı
  • Sürekli gelişim
  • Duruma dayalı karar verme
  • Karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri

2008 versiyonundan 2015 versiyonuna geçiş nasıl olmalıdır?

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015'in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.