ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revizyonu Eylül 2015’ te tamamlanarak Uluslararası Standartlar Birliği (ISO) tarafından yayınlanmıştır.

ISO 9001:2015’ in YENİLİKLERİ

ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar.

Kalite yönetiminde risk tabanlı yaklaşıma geçiş sürecinin aşamalarından biri olarak, dahili ve harici paydaşlara daha fazla odaklanılması-nı teşvik eder.

Kuruluşlarda stratejik bir karar olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin (QMS) hayata geçirilme-sinin önemini vurgular.

Geçiş Sürecinde ROYALCERT Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Siste-mine sahip kurumların, Eylül 2018 tarihine kadar standardın yeni revizyonuna geçiş süreleri bulunmaktadır. Bu süreç dahilinde ROYALCERT;

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimleri
  • ISO 9001:2015 Uygulama Farklılıkları Eğitimleri
  • ISO 9001:2015 İç Denetim Eğitimleri
  • Risk Değerlendirme Teknikleri Eğitimleri ile geçiş sürecinde yanınızda olacaktır.

ISO 9001:2008'DEN GEÇİŞ

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015'in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır.

Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.