OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelendirmesi kuruluşunuzun çalışanları, taşeronları, ziyaretçileri ve diğer tarafları ile ilgili etkin bir sağlık ve güvenlik sistemi geliştirdiğiniz konusunda kararlılığının güçlü bir belirtisidir.OHSAS 18001 belgelendirmesi kuruluşların operasyonel sağlık ve güvenlik risklerini yönetmelerini ve performansı iyileştirmelerini sağlar. Yasal gereklilikler ile paralel olarak İSG sisteminin etkinliğinin sürekli denetlenmesi ve tüm olayların kayıt altına alınarak fırsatlara çevrilmesi bu sistemin sağlayacağı diğer bir avantajdır.

Faydaları?

Giderek sıkılaşan mevzuatlar, ekonomi politikalarının geliştirilmesi, insan kaynakları yönetimi ve diğer tedbirler artık daha yoğun bir şekilde çalışanlar üzerinde Is Sağlığı ve Güvenliği koruma ve refahının daha çok teşvik edilmesi için kullanılmaktadır. Birçok kuruluş mevzuat değişikliklerini ele almaya denetimleri altında çalışan diğer kişileri koruma amaçlı risk yönetim stratejilerinin temel bir parçası olarak, bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSMS) uygulamaktadır.

OHSAS 18001:2007’in temel yapısı:
 • Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrolleri belirleme
 • Yasal ve diğer gereksinimler
 • Hedefler ve İş Sağlığı ve Güvenliği program(lar)ı
 • Kaynaklar, roller, sorumluluk, hesap verme ve yetki
 • Yetkinlik, seminer ve farkındalık
 • İletişim, katılım ve danışma
 • Operasyonel kontrol
 • Acil duruma hazırlık ve müdahale
 • Performans ölçme, izleme ve iyileştirme

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com