Okul Güvenliği

Güvenlik kelime anlamı olarak kişi, kurum ve kuruluşların içinden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, doğal afetler gibi olaylar karşısında alınacak tedbirler zinciri olarak tanımlanmaktadır.Güvenlik kategorize edildiğinde çok daha detaylı tanımlamalar ortaya çıkabilmektedir. İnsan güvenliği, bilgi güvenliği, okul güvenliği, gıda güvenliği, bilişim güvenliği gibi birçok örnek güvenlik türü olarak sayılabilir.

Güvenlik Kültürü Nedir?

Olası tehditler için öngörülen sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. Herhangi bir kaza veya olay yaşanmadan yapılan risk değerlendirmelerin, alınan tedbirlerin etkinliği ile kişilerin güvenliği davranışlar sergilemesiyle herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamasıdır.

Güvenlik kültürünün oluşmuş olmasıyla tehlikeler oluşmadan sezilebilir ve tehlikeli davranışlardan kaçınılarak kaza ve olaylar önlenmiş olur.

Güvenlik Ve Okullar

Birçok değişkenin yer aldığı okullara güvenliği tehdit eden farklı unsurlar bulunmaktadır. Eğitim hizmeti verilen bu okulların bulundukları yer, bina yapısı, kat sayısı, atölyeler, laboratuvarlar, ulaşım, ısınma, servis, sınıf, yemekhane, kantin, okul bahçesi, okul çevresi trafiği, spor salonu gibi alanlar büyük farklılıklar göstermekte, bir çok okul standart olmayan geçici binalarda eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Güvenli Okul Projesi

Bu projenin amacı ulusal ve uluslar arası ilgili yasal şartlar ve standartların bir araya getirilerek okullardaki tüm alanlar için güvenlik kriterlerini belirlemek, uygulamasını sağlamak, denetlemek ve belgelendirmektir.

Projenin Kapsamında Yer Alan Güvenlik Konuları

1. Altyapı Güvenliği
 • Yangın Söndürme ve diğer acil durum sistemlerinin güvenliği
 • Teknik altyapı güvenliği
 • Bakım- onarım faaliyetleri
 • Acil durumlar ve acil durumlara müdahale yöntemleri
 • Atıkların yönetimi
 • Çevre güvenliği
2. Kantin ve Yemekhane Güvenliği

3. Spor salonları ve sosyal alanların güvenliği

4. Dersliklerin güvenliği

5. Tedarikçi güvenliği

6. Enerji verimliliği

7. Hijyen yönetimi

Çocuk ve gençlerimizin güvenli okullarda eğitim görmeleri, sağlık ve güvenlik konularına ilişkin riskler hakkında bilgilendirilmeleri, doğru davranış modellerini kazanmalarına yönelik beceri eğitimleri almaları ve geleceğin işgücünü oluşturan çocuklarımızın bu kazanımlarla çalışma hayatına atılmaları büyük önem taşımaktadır.

Projenin Metodolojisi

 • Ön denetim ile durum tespiti yapılması
 • İyileştirme faaliyetleri için sürenin belirlenmesi ve faaliyetlerin takibi
 • Denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Raporlamanın yapılması
 • Sertifikasyon

Projenin İlkeleri

 • Güvenirlilik
 • Tutarlılık
 • Öğrencilerin faydasını öncelemek
 • Ulusal ve uluslar arası şartlara uygunluk sağlamak
 • Beklentileri karşılamak

Projenin Değerlendirme Kriterleri

 • Sınıflar
 • Sosyal alanlar
 • Oyun alanları
 • Teknik alanlar (kazan daireleri, depolar vs)
 • Laboratuvarlar ve atelyeler
 • Ortak alanlar (okul iç ve dışı )
 • Bakım ve temizlik faaliyetleri
 • Kantin-yemekhane
 • Tuvaletler
 • Servisler
 • Okul çevresi (park alanları, geçitler vs)
 • Acil durumlar-tatbikatlar
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Atıklar
 • Havalandırma sistemleri

Projenin Avantajları

 • Somut veriler ile ortaya konulan bir rapor ve gerçek sonuçlar
 • Güvenlik önlemlerinde artış
 • Sağlık ve Hijyen kurallarının tam uygulanması
 • Risklerin minimize edilmesi
 • Yasal Mevzuatlara uygunluk
 • Öğrenci ve velilerin güven artışı
 • Tanıtım çalışmaları için kullanılabilecek veriler

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com