Personel Belgelendirme

Dünya giderek artan küreselleşme ve bu küreselleşmenin doğurduğu ortak kriterler ve ortak referanslar oluşturma ve bu referanslara göre hareket etmenin yaygınlaşmasına paralel olarak kişilerin belgelendirilmesi mesleki standartlara göre Personel Belgelendirmesi veya sertifikalandırılması hususu da giderek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkesi, milliyeti ne olursa olsun bir meslek mensubunun yeterlilik ve yeteneklerini kıyaslayacak, ölçecek ve objektif bir değerlendirme sürecine tabi tutacak ve sonucunda kişiler Personel belgelendirecek bir sisteme ihtiyacın sonucunda ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına gerek duyulmuştur.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının oluşturulma amacı, personelin kişileri belgelendirecek belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken uluslararası normları belirlemektedir.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Sertifikalandırma Kuruluşları Nasıl Akredite Olur Neler Yapmalıdırlar?

ISO 17024 standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşlar öncelikle hangi meslek standardından akredite olmak istediklerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu konuda MYK’nın yayınladığı meslek standartlarını tarayıp kendilerine uygun olan meslek standartları ve ilgili seviyeyi tayin etmeleri gerekmektedir. Daha sonra belirlenen kapsamda ISO 17024 şartlarını kapsayacak dokümantasyon hazırlığı yapmaları ve akreditasyon süreçleri, iç tetkik ve yönetim gözden geçirme gereklilikleri tamamlayarak ISO 17024 akreditasyon denetimini geçirmeleri gerekmektedir.

Faydaları;
 • İşverenler, işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilecek, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini en aza indireceklerdir. Aynı zamanda işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artıracaktır.
 • Yenilikleri takip ederek bilgi üreten nitelikli personel, sürekli güncellemek zorunda olduğu kişisel ve mesleki yeterliliğe sahip olacak, dolayısıyla, iş yaşamına da artan kalite hâkim olacaktır.
 • Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması mümkün olacaktır.
 • Mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge, kişiye, sahip olduğu bilgi ve becerileri bir işe başvururken ispatlama olanağı vermektedir.
 • Meslek tanımları ve içerikleri belirlenmiş olacağından dolayı, çalışanlar yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini bileceklerdir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan mesleki yeterlilik belgeleri ile iş gücünün serbest dolaşımı sağlanacaktır.
 • Eğitim sektörü, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu iş gücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi çok daha mümkün olmaktadır. Bu sayede mesleki eğitim yaygınlaşacak ve eğitim, iş yaşamı için vazgeçilmez bir unsur halini alacaktır.
 • İnsana, dolayısıyla geleceğe yapılan bu akıllı yatırım ile istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin güçlenmesine de büyük bir katkı sağlanacaktır. Bu katkı, ülke ekonomisinin diğer ekonomilerle daha rahat rekabet edebilmesi için güçlü bir zemin oluşturulacaktır.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com