Preshipment Inspection

Supplier Audits

Facilty Inspection

School Safety

Hotel Audits

Sport Safety

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim müşteri spesifikasyonları, standart, kod veya direktiflere uygun olarak, sevkiyatı yapılacak her türlü ürünün, sevkiyat öncesi gözetim, muayene ve kabul işlemlerini kapsayan bir hizmettir.

Bu kapsamda yapılan muayene ve gözetim faaliyetleri, yükleme final kontrol de dâhil olmak üzere tüm kalite takip gözetimlerini kapsar. İşlemlerin kapsamı, proje kalite planı ve müşteri tarafından yapılan görevlendirmenin kapsamı tarafından belirlenir.

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim süreci kontrollerinde esas olarak müşteri spesifikasyonları, şartnameler ve ilgili kod ve standartlar alınır.

RoyalCert ve Müşteri arasında yapılan görüşmede, gözetim öncesinde, hangi spesifikasyon, kod veya standardın uygulanacağı ve kimin yapacağı, şartnamelere göre değerlendirilir.

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim Belgesinin Faydaları Nelerdir?


Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetimi gerçekleştiren denetçi yaptığı test ve kontroller ile ürün güvenliğini sağlamakta, böylece müşteriyi, şikâyetler, ürün iadeleri, para ve imaj kaybı gibi risklere karşı korumaktadır.

Uygun Olmayan Ürün ve Operasyonlarda ise Kontrolü yapılan ürünler istenilen şartları sağlamadığı zaman ilgili parti reddedilir. Bu sayede teslimat ve sonrasında yaşanan sorunların önlenmesi sağlanır.

Firmanın ürünlerinin güven içinde ve eksiksiz olarak gönderilmesini sağlar.

Muayene ve Kontrollerin İçeriği Neleri Kapsar?


Projeye yönelik bir muayene ve kontrol içeriği bulunmadığı veya kapsamının müşteri şartnamelerinde belirtilmediği durumlarda, çalışmalar en azından aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yapılır:
 • Malzeme kontrolleri,
 • Ürün kontrolleri,
 • Projeye uygunluk kontrolleri,
 • Boya ve kaplama kontrolleri,
 • Fonksiyon ve performans testleri,
 • Markalama ve tanımlama kontrolü,
 • Paketleme kontrolleri,
 • Belgelerin kontrolü,
 • Yükleme ve Sevkiyat kontrolüdür.
 • Varsa akreditif metni (Letter of Credit, L/C) müşteri tarafından iletilen dokümanları gözden geçirerek inceler.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com