Spor Güvenliği

Güvenlik kelime anlamı olarak kişi, kurum ve kuruluşların içinden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, doğal afetler gibi olaylar karşısında alınacak tedbirler zinciri olarak tanımlanmaktadır.Olası tehditler için öngörülen sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesi ise Güvenlik Kültürü olarak tanımlanabilir. Herhangi bir kaza veya olay yaşanmadan yapılan risk değerlendirmelerin, alınan tedbirlerin etkinliği ile kişilerin güvenliği davranışlar sergilemesiyle herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamasıdır.

Güvenlik kültürünün oluşmuş olmasıyla tehlikeler oluşmadan sezilebilir ve tehlikeli davranışlardan kaçınılarak kaza ve olaylar önlenmiş olur.

Spor Güvenliği Projesi

Spor Salonları, fitness merkezleri günümüzde bir çok insan için vazgeçilmez uğrak yerlerinin başında gelmektedir. Bir çok insan günün stresinden ve yorgunluğundan arınmak hatta sağlık bulmak için bu merkezlere başvurmaktadır. Ancak amacı tamamen insan sağlığının korunması olan bu yerlerde olası risklerin ve yüzlerce tehlikenin bulunmadığını varsaymak mümkün değildir. Spor Güvenliği projesi her ölçekteki merkez için uluslararası kabul görmüş standart ve referans dokümanlar incelenerek oluşturulmuş özel bir sertifikasyon sistemidir.

Projenin Metodolojisi

 • Ön denetim ile durum tespiti yapılması
 • İyileştirme faaliyetleri için sürenin belirlenmesi ve faaliyetlerin takibi
 • -Denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • -Raporlamanın yapılması
 • Sertifikasyon

Projenin Değerlendirme Kriterleri

 • Döşemeler
 • Duvarlar
 • Altyapı
 • Ekipmanlar
 • Egzersiz alanları
 • Sanitasyon
 • Güvenlik
 • Acil durumlar-tatbikatlar
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Atıklar
 • Havalandırma sistemleri

Projenin Avantajları

 • Somut veriler ile ortaya konulan bir rapor ve gerçek sonuçlar
 • Güvenlik önlemlerinde artış
 • Sağlık ve Hijyen kurallarının tam uygulanması
 • Risklerin minimize edilmesi
 • Yasal Mevzuatlara uygunluk
 • Müşteri aidiyeti
 • Tanıtım çalışmaları için kullanılabilecek veriler

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com