FAQ

Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.
Akredite bir hizmet almanın faydaları nelerdir?
Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Akreditasyon bir zorunluluk mudur?
Akreditasyon gönüllülük esasına dayanır. Belgelendirme kuruluşlarının katılmaları zorunlu değildir. Bununla birlikte, bir akreditasyon kuruluşu tarafından uzlaşı ve usulüne dayalı süreç temelinde akreditasyon, belgelendirme kuruluşlarına güvenilirlik, bütünlük ve izlenebilirlik sağlamaktadır.
Belgelendirme Nedir?
Laboratuar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.
Akredite belgelendirme kuruluşu nedir?
Belgelendirme, kalibrasyon, muayene ve diğer uygunluk değerlendirme hizmetleri sunan ilgili ulusal ve uluslararası standartların gereksinimlerini tam olarak karşılayan, ulusal akreditasyon kurumu tarafından tanınan ve denetlenen organizasyonlardır.
Belgelendirme kuruluşu seçilirken nelere dikkat edilmelidir?
Belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelidir. Bu amaçla; belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini talep edilmeli ve akreditasyon kapsamı incelenmelidir.
What are standards?
International Standards make things work. They give world-class specifications for products, services and systems, to ensure quality, safety and efficiency. They are instrumental in facilitating international trade.

ISO has published 21508 International Standards and related documents, covering almost every industry, from technology, to food safety, to agriculture and healthcare. ISO International Standards impact everyone, everywhere.
What is certification?
Certification is a “third-party attestation related to products, processes, systems or persons,” as defined by ISO/IEC 17000 Conformity Assessment—Vocabulary and General Principles

Certification is most often associated with ISO 9001 and the environmental management systems standard ISO 14001. However, certification programs exist for a range of management systems standards, including the ISO/IEC 2700 program for information security management and the ISO 22000 program for food safety management.

Product certification is the process of verifying that a product, including services and processes, meet requirements specified in contracts, regulations, or specifications.

In most countries, accreditation is voluntary, however, many certification bodies choose to seek accreditation in order to demonstrate third-party confirmation of their competence.
CE Belgelendirme Nedir?
Bir üründeki CE işareti zorunludur. Herhangi bir Avrupa üyesi ülkede ürünlerin piyasaya sürülmesine izin veren ilgili Direktifin asgari yasal gerekliliklerini yerine getirdiğini ispatlamak amacıyla CE işareti ürünlerde zorunlu kılınmıştır. Üretilen ürünlerin ilgili direktiflere uygunluğunun denetlenmesi ve ürüne özel olarak belgelendirilmesidir.

İletişim

  • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
  • +90 216 688 09 10
  • +90 216 688 09 11
  • info@royalcert.com
  • www.royalcert.com