Tarafsızlık Politikası

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Ortakları, tarafsızlık konusundaki yaklaşımına ilişkin taahhütleri aşağıda verilmiştir.
 • Sistem belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız, Kurum veya kişilerin çıkarlarını gözetmeden objektif verilere dayalı, güvenilir bir şekilde yerine getireceğini,
 • Royalcert üst düzey yetkilileri ve personeli, belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • ROYALCERT üst yönetiminin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını,
 • ROYALCERT denetim personelinin denetim karar alma aşamasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını,
 • ROYALCERT temsilcilerinin belgelendirme faaliyetinde ticari olarak ilişki içinde oldukları kurumlar ile danışmanlık, eğitim ve diğer başka faaliyetler için olmayacağını,
 • Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve ROYALCERT ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlığı Sağlama, Belgelendirme ve Şikâyet Değerlendirme Komitelerinin, kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri talep eden tüm kuruluşlara her koşulda eşit ve tarafsız hizmet verileceği,
 • ROYALCERT ve aynı tüzel kişiliğin bir parçası ve kadrolu personelin, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • ROYALCERT ve çalışanları ile ilgili tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurlar tespit edilmiş ve bu doğrultuda çıkar çatışması analizi yapılmıştır. Çıkar çatışmaları analizi sonucu sistem belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Sistem belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içerisinde olunmayacağını,
 • ROYALCERT, diğer belgelendirme kuruluşunun ve mülkiyetinde olan kuruluşların yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmeyeceğini,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine ulaşılabileceğini, bu durumda gereksiz mail külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dâhil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
 • Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü tarafa açıklanmayacağını,
 • Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve doküman gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağı,
 • Tarafsızlığa aykırı bir durum oluşturabilecek riskler de dâhil olmak üzere tüm risklerin değerlendirilerek, artık risk olarak kalanların kabul edileceğini ve belirlenmiş risklerin takipçisi olmayı,
 • Eğer kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini,
Beyan ve taahhüt eder.

İletişim

 • Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
 • +90 216 688 09 10
 • +90 216 688 09 11
 • info@royalcert.com
 • www.royalcert.com