Global Eğitimde Lider RoyalCert

RoyalCert ISO 14064 standart serisi “doğrulayıcı” personel belgelendirmesi konusunda IAS akreditasyonuna sahip kuruluş olan NCRCERT`nin onaylı eğitim kuruluşudur.

Sıfır Atık

Eğitimi

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulan “Sıfır Atık” Projesi, üretimin devamlılığını sağlayıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gereken tüm hedefleri (hammadde temini, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması) bir araya toplayan bir projedir. Böylece doğal kaynakları kullanırken daha fazla hammadde temini sağlanacak, israf önlenecek, enerji başta olmak üzere kaynaklar verimli kullanılacaktır.

ISO 14064 Sera Gazları

Doğrulayıcı Eğitimi

ISO 14066 Sera Gazları – Sera Gazlarını Geçerli Kılma Takımları ve Doğrulama Takımları için Yetkinlik Gerekleri Standardı kapsamında, ISO 14064 serisi standartların doğrulanmasında, doğrulama takımlarında görev alacak doğrulayıcı eğitimidir. 

Asansör Muayene Mühendisi

Eğitimi

Asansör Periyodik Kontrollerini gerçekleştirecek muayene mühendislerinin yetkilendirilmesi için gereken mesleki eğitimlerdir