Dünya Akreditasyon Günü

Akreditasyon, Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

Ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Örneğin; Almanya’da DaKKS, İngiltere’de UKAS, Türkiye’de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslararası standartta uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektedirler. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslararası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Ülkemizde akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Günümüze kadar geçen sürede TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nun tam üyesi konumunda olup adı geçen bu kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA – MRA) imzalamıştır. Bu bağlamda; Türk Akreditasyon Kurumu’nun uluslararası tanınırlığı, ilgili tüm uluslararası örgütlerce teyit edilmiştir.

Akredite edilmiş hizmetler altında yürütülen tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde güvenirlik ve tarafsızlık öncelikli avantaj olmakla beraber ayrıca diğer faydaları arasında;

  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
  • Verilen kaliteli bakımı kanıtlamak
  • Toplumun güvenini kazanmak
  • Riskleri ve ilgili maliyetleri azaltmak
  • Kanun ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak
  • Standartlar konusunda eğitim sağlamak
  • Kalite iyileştirme için personelin lider olmasını sağlamak
  • İş tatmininin artmasını sağlamak
  • Kendini değerlendirmeyi sağlamak
  • Diğer benzer kuruluşlarla mukayese imkanı sağlamak sıralanabilir.

Her yıl, 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü olarak kutlanmakta ve IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından yeni bir ana tema belirlenmektedir.  2017 yılı için belirlenen tema “Akreditasyon faaliyetlerinin inşaat ve yapı sektöründe güvenirliliğe etkileri” olarak belirlenmiştir. IAF tarafından belirlenen tema ile ilişkili olarak hazırlanan poster ve bildirilere http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2017/483 adresinden ulaşabilirsiniz.