E-Fatura Hizmeti Verecek Özel Entegratör Firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 Belgeleri Alma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Özel entegratör firma

  • Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 belgelerine,
  • İş sürekliliği (Societal security – Business continuity) için ISO 22301 belgesine,
  • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.