ISO 29001:2008 Petrol Ve Gaz Tedarik Zinciri İçin Kalite Yönetimi

ISO/TS 29001 Petrol ve Gaz sektörü sanayinde en riskli sektörlerden birisi konumundadır. Petrokimya ve doğal gaz sanayilerine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için kalite yönetim sistemi gereklerini sunan bir teknik spesifikasyon olan ISO/TS 29001, uluslararası petrol ve gaz sanayinde giderek artan bir piyasa payına sahiptir.

ISO/TS 29001 standardının temeli ISO 9001’e dayanır ve hizmet sağlayıcılardan gelen kusurları önleme ile değişiklik ve atık azaltmaya ağırlık veren ilave şartları birleştirir.

Bu şartlar, açık ve denetlenebilir olmaları açısından ayrı ayrı geliştirilmiştir. Bunlar ayrıca tedarikçilerden gelen mal ve hizmetlerin tedarik kalitesine ilişkin güvenceyi artırır ve genel tutarlılık sağlar. Bu konu, mal veya hizmette meydana gelen hatanın söz konusu şirket ya da endüstriler için ciddi sonuçlar doğurduğu durumlarda özellikle önemlidir.

Yararları Nelerdir?

  • Risk yönetimi ve performans arttırma yöntemini geliştirir
  • Endüstride hissedarlara en iyi uygulamalar konusunda yardımcı olur
  • Ticari fırsatları arttırmak adına işletme ruhsatı fırsatı sunar
  • Sürekli iyileşme ve daha iyi iletişim olanakları sağlar.