ISO 45001:2018 HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

ISO 45001:2018 hakkındaki son gelişmeler: ISO/FDIS 45001 kabul edildi.

ISO/FDIS (Final Draft International Standard / Son Taslak Uluslararası Standart) 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 30 Kasım 2017 tarihinde yayımlandı ve 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan oylama ile kabul edildi. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı’nın 2018 yılının ilk çeyreğinde yayınlandı. Standardın yayımlanması sonrasında üç yıllık bir geçiş süreci olacaktır.