ISO 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir.

ISO 27001 standardı yaşayan, dolayısı ile tehdit ve saldırılara reaksiyon gösteren ve kendini yenileyen bir bilgi güvenliği sisteminde yer alması gereken öğeleri tanımlamaktadır.

ISO 27001 de tanımlanan yaklaşım uyarınca bilgi güvenliğinin bir süreç olarak ele alınması ve sürecin planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarından oluşan bir döngü şeklinde çalıştırılması gerekmektedir. Yaşayan ve kendini yenileyen bir bilgi güvenliği sistemi ancak bu döngünün çalıştırılması ile mümkün olabilmektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

FAYDALARI

Tüm organizasyonlar, işletmeler, hükümet grupları, akademik kurumlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bilgi varlıklarının uzun süreli korunması için bir çerçeve uygulamak isteyen ISO 2700 standartlarındaki yönergeleri ve sertifikasyon gereksinimlerini başvurabilirler.

ISO Belgelendirme Başvuru Formu