Yangından Korunma Sistemleri
Kontrolleri

Yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatının her an çalışır durumda olması önemlidir.

Ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu yangın ile sonuçlanmakta ve telafi edilemeyecek boyutlarda zararlar oluşturmaktadır. Her yıl sadece İstanbul’da 25.000 ve ülkemizde yüzbinlerce yangın meydana gelmektedir. Çalışır bir vaziyette bulunan yangın tesisatı işletmeleri ve tesisleri büyük zararlardan ve de en önemlisi can kayıplarından korumaktadır

Bu sebeple yangın tesisatının periyodik kontrolleri büyük önem arz etmektedir. Sistemin projeye ve binanın gereklerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak, varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak üzere yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri azami yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir.