Kaldırma ve İletme Makineleri
Kontrolleri

Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. 

Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza vakası oluşmaktadır. İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerin düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. 

Bu anlamda 18.02.2022 tarih ve 31754 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.2 Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Tablo-2’e göre Ekipmanların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri tablosunda belirtilen ekipmanların ilgili standartlarda ön görüldüğü azami süreler gereğince periyodik kontroller ve ölçümlerin yapılması gerekmektedir.