Fotovoltaik Sistemler

IEC 62548: 2016 ve EN 62446-1 standartları, bağımlı standart aileleriyle birlikte (60364 vb.) şebekeye bağlı fotovoltaik enerji santrallerinin tasarımı için gerekli belgeleri içermektedir.

Standartların doğru yorumlanması, fotovoltaik dizilerin sıralanacağı sıradan hangi koruma ekipmanlarının kullanılacağına, panel, dizi ve inverter seçimine, meteorolojik aşırı koşulların dikkate alınması, performansı etkileyebilecek faktörler, panellerin takılacağı metal parçalar, kablo seçimi, ani voltaj koruması, hesapların doğrulanması ve ekipmanla mümkün olan en yüksek performansın elde edilmesi için, tasarım doğrulama çalışmasında akredite kurumun gözetimi altında çalışmak hem teknik hem de uzun vadeli ekonomik kazanımları dikkate alarak bir gerekliliktir.

AKREDİTE BİR KURULUŞ İLE

Tasarım Sürecinin Faydaları

Kurulum Süreci

Montaj süreci sırasında, projenin tasarımında planlandığı gibi panellerin monte edildiğini kontrol etmek son derece önemlidir, böylece projenin yanlış okunması veya atlanması engellenir. Aynı zamanda, kağıt üzerinde mükemmel bir proje, sahada karşılaşılabilecek aksaklıkların öngörülemeyebilir. Bu durumda, akredite edilmiş kuruluş EPC şirketiyle birlikte standartların kapsamı dahilinde bu sorunların çözümünü bulabilir.

AKREDİTE BİR KURULUŞ İLE

Kurulum Sürecinin Faydaları

Güneş Enerjisi Panellerinin devreye alınma süreci ve kaydı

EN 62446-1, bitki devreye alınırken yapılması gereken kategori 1 testlerini detaylandırır. Ayrıca, daha büyük ve kapsamlı SPP'ler için Kategori 2 testleri ve bazı özel durumlarda yapılabilen ek testler bulunmaktadır.

GÜNEŞ PANELLERİNİN

PERİYODİK KONTROLLERİ

Tesisin kayıt kontrolleri yapılmasına rağmen, zamanla oluşabilecek hataları tespit etmek için EN 62446-1'de belirtilen 1. ve 2. kategori testlerini periyodik olarak tekrarlamak faydalı olacaktır. Göçmen kuşların göç yolu üzerine kurulan tesislerin ürettiği gücün yıldan yıla azaldığı görülmektedir.

AKREDİTE BİR KURULUŞ TARAFINDAN YAPILAN

Periyodik Kontrol Faydaları