ISO 22000:2005

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda maddelerinin güvenliği gıda zincirindeki tüm uygulayıcılar için çok önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle tüm dünyanın erişebileceği ve gıda güvenliği prensiplerini içeren tek bir standart artık gereklilik haline gelmiştir ISO 22000 standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar.

NEDEN

ISO 22000

Kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte İyi İmalat Uygulamaları (GMP) unsurlarının ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) birleştirilmesi için gerekenleri belirler. Bu uluslararası olarak tanınmış gıda güvenliği standardı, çiftçilikten gıda hizmetine, imalata, nakliyeye ve depolamaya, perakende satış için ambalajlamaya kadar gıda tedarik zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır.

Standart gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlayan, genel kabul görmüş ve diğer yönetim sistemleri ile entegre olan bazı hususları da kapsamaktadır.

Standart gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlayan, genel kabul görmüş ve diğer yönetim sistemleri ile entegre olan bazı hususları da kapsamaktadır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

FAYDALARI

ISO Belgelendirme Başvuru Formu