Spor Güvenliği

Güvenlik kelime anlamı olarak kişi, kurum ve kuruluşların içinden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, doğal afetler gibi olaylar karşısında alınacak tedbirler zinciri olarak tanımlanmaktadır. Olası tehditler için öngörülen sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesi ise Güvenlik Kültürü olarak tanımlanabilir. Herhangi bir kaza veya olay yaşanmadan yapılan risk değerlendirmelerin, alınan tedbirlerin etkinliği ile kişilerin güvenliği davranışlar sergilemesiyle herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamasıdır.

Güvenlik kültürünün oluşmuş olmasıyla tehlikeler oluşmadan sezilebilir ve tehlikeli davranışlardan kaçınılarak kaza ve olaylar önlenmiş olur.

Spor Güvenliği Projesi

Spor Salonları, fitness merkezleri günümüzde bir çok insan için vazgeçilmez uğrak yerlerinin başında gelmektedir. Bir çok insan günün stresinden ve yorgunluğundan arınmak hatta sağlık bulmak için bu merkezlere başvurmaktadır. Ancak amacı tamamen insan sağlığının korunması olan bu yerlerde olası risklerin ve yüzlerce tehlikenin bulunmadığını varsaymak mümkün değildir. Spor Güvenliği projesi her ölçekteki merkez için uluslararası kabul görmüş standart ve referans dokümanlar incelenerek oluşturulmuş özel bir sertifikasyon sistemidir.

Metodoloji

Topcoat paint work for cool air ducts, air conditioning and ventilation systems
Row of barbells in gym room
A lot of open closets doors in the gym
White ceramic washing basins with shiny stainless steel water tap.

Projenin Değerlendirme Kriterleri

 • Döşemeler
 • Duvarlar
 • Altyapı
 • Ekipmanlar
 • Egzersiz alanları
 • Sanitasyon
 • Güvenlik
 • Acil durumlar-tatbikatlar
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Atıklar
 • Havalandırma sistemleri

Avantajlarıi Nelerdir?