Asansör Periyodik Kontrolü

ELA'ya göre, 2008-2011 yılları arasında Avrupa'da 2404 asansör kazası bildirildi, bunlardan 43'ü ölümcül oldu. Asansör ve yürüyen merdiven denetimleri olası tehlikeleri ortaya çıkarır ve kazaların riskini büyük ölçüde azaltır, böylece hayatları kurtarmaya yardımcı olur. Bu tehlikeler ve kazalar sadece kurulum kusurlarından kaynaklanmaz, aynı zamanda bakım yetersizliği veya malzemelerin aşınmasından da kaynaklanabilir. Sebebi ne olursa olsun, denetlemeler bu tehditleri ortaya çıkarır ve halkın güvenliğini arttırır.

İstanbul ve Kayseri

Diğer İlçeler

ROYALCERT, 2013 yılı itibariyle TÜRKAK’ tan TS EN ISO/IEC 17020 standardında Asansörlerin Periyodik Muayeneleri konusunda akreditasyon alarak, bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Asansör periyodik muayenesi, asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene işlemi olarak adlandırılmaktadır.

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, hafif kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket iliştirilmektedir.

Level up. Shot of an unrecognizable man pressing a button in an elevator.

Asansör Muayene Etiketleri

Yeşil Etiket

Asansörün can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımadığı ve güvenli olduğunu ifade eder.

Mavi Etiket

Asansörün hafif riskli olduğunu, kullanımında herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ifade eder. Aksaklıkların Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde giderilmesi gerekir.

Sarı Etiket

Asansörün can ve mal güvenliği için sorun teşkil ettiğini ifade eder. Belirlenen aksaklıkların 4 ay içerisinde giderilmesi gerekir.

Kırmızı Etiket

Asansörün, yüksek riskli olduğunu ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade eder. Aksaklıkların 2 ay içerisinde giderilmesi gerekir.

Muayenelerden Görüntüler

Asansör Periyodik Kontrol Başvuru Formu