Sıfır Atık
Süreç Yönetimi

Sıfır Atık; kaynakların daha verimli kullanımı ve kontrolünün sağlanması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, atıkların ayrıştırılarak geri kazanımının sağlanması ve atık yönetiminin çevre politikalarıyla sağlanması, sürdürülebilir yaşam felsefelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini yaşam d.ngüsü felsefesine göre ele alan bir yaklaşım biçimidir.