YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

Belgelendirilmiş yönetim sistemleri, uluslararası standardlara uygun, izlenebilir ve ölçülebilir uygulamaları olan bir kuruluşun tüm ilgili taraflara müşteriler, rakipler, tedarikçiler, personel ve yatırımcılara kanıtıdır.

Standartlara uygunluğun belirlenmesi amacıyla yapılan denetim ve gözetim faaliyetleri belgelendirmenin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Genel tanım olarak belgelendirme; Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Handshake

Belgelendirmenin Amacı

Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin;

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.

Doğru Kuruluş Seçimi

“Uygun sertifikasyonunuzu gerçekleştirecek doğru kuruluşu seçmek bilinmezliklerle dolu olabilir. IAF Çok Taraflı Tanınma Anlaşması’na imza atan bir akreditasyon kurulu tarafından akredite edilmiş bir sertifikasyon kuruluşunu seçmek, en iyi uygulamalara uyduğunu kanıtlamıştır. Uygun, uluslararası kabul edilen standartları karşılayan tutarlı, güvenilir ve tarafsız bir hizmet sunabilen yeterli kabiliyettedir.”

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Faydaları

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Belgelendirme Süreçleri

Hizmet Alabileceğiniz
Akredite Olduğumuz Standartlar

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, an effective environmental management system (EMS) that identifies requirements for is an international standard.

DAHA FAZLASI

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya genelinde her gün, işle ilgili hastalıklar veya kazalar nedeniyle 6,300 çalışan hayatını kaybediyor ve bu yılda 2.5 milyondan fazla hayata eşittir.

DAHA FAZLASI

ISO 50001:2011

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 enerji yönetim standardı, sanayi tesisleri, ticari tesisler veya tüm organizasyonlar tarafından enerji yönetimi dahil olmak üzere enerji tedariki ve kullanımıyla ilgili tüm yönleri yönetmek için kanıtlanmış bir çerçevedir.

DAHA FAZLASI

ISO 10002:2004

Müşteri Memnuniyeti Standardı

Bugünün rekabet dolu ortamında, ürün ve hizmet yenilikleri kabul edilen performans seviyelerini yeniden tanımlıyor.

DAHA FAZLASI

ISO 27701:2019

Kişisel Verilerin Güvenliği

ISO 13485 belgesi, tıbbi cihaz üreticileri için kalite yönetim sistemi (KYS) gereksinimlerini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

DAHA FAZLASI

ISO 39001:2012

Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001, ciddi ve ölümcül kazaların sayısını azaltmayı amaçlayan bir yol trafik güvenliği yönetim sistemidir.

DAHA FAZLASI

ISO 31000

Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000, risk yönetimi için Uluslararası Standarttır. Organizasyonun sektörü, türü veya konumu ne olursa olsun uygulanabilecek genel risk yönetimi ilke ve uygulamalarını sağlar.

DAHA FAZLASI

ISO 28001

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

Bu standart Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri olarak adlandırılır ve tedarik zincirinde ortaya çıkan güvenlik sorunları veya diğer olaylar organizasyonları olumsuz etkileyebilir.

DAHA FAZLASI

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Başvuru Formu