Sürdürülebilir
Gelecek

RoyalCert olarak, işletmelerimizin tüm yönlerinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme taahhüdümüz var. Verdiğimiz hizmetlerin çevre üzerindeki etkisini kabul ediyor, atık miktarını ve karbon ayak izimizi azaltacak adımlar atıyoruz. Çevreye olan bağlılığımızı paylaşan partnerlerle çalışmayı önceliklendiriyor ve tüm hizmetlerimizde çevre sorumluluğunu teşvik ediyoruz. Atık miktarını azaltmak, kaynakları korumak ve çevreye olan etkimizi azaltmak için sürekli yeni ve yenilikçi yollar arıyoruz.

Yeşil bir gelecek için
hep birlikte

Burada sürdürülebilir bir yarın inşa etmeye kararlıyız. Sahip olduğumuz akreditasyonlar ile çevresel etkimizi azaltmakla kalmayıp daha sağlıklı bir gezegenin yaratılması için de katkıda bulunuyoruz. Bizi ziyaret edin ve kendiniz için çevre dostu çözümlerimizi öğrenin.  Ayrıca, sürdürülebilir yaşamanın önemini öğrenmek için her yaşa uygun eğitim programları sunuyoruz. Daha yeşil bir geleceğe doğru hareketin bir parçası olun ve gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek için bizimle çalışın.

Peki Plan Ne?

Sıfır Atık Süreç Doğrulaması

Enerji Verimliliği Denetimleri

Enerji Kimlik Belgesi

Sürdürülebilir Turizm

GSTC (Global Sustainable Tourism Council) Belgelendirmesi

Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi

Çevresel Yönetim Projeleri

Sürdürülebilir Eğitimler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri.

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında SDG’leri tanımladı. Bu, yoksulluğu sona erdirmeyi, gezegeni korumayı ve barışçıl ve refah içinde toplumları sağlamayı amaçlayan 17 hedef setidir. SDG’ler, eşitlik, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik konularına yönelik bir dizi sorunu ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin işbirliği gerektirir. Hedeflere ulaşmak, toplumun katılımını, yenilikleri ve kapsayıcı büyümeyi önceliklendiren çok yönlü yaklaşımlar gerektirir.