Yeşil Bina

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.

New office building
Building Energy cost saving. Heating thermostat on house drawing. .
Architects in a specialist sustainability practise discussing and designing green buildings
A man carrying a solar panel on a green construction site, working on a green building project.

Dünya’daki Ulusal Yeşil Bina Konseylerinin deneyimi, yeşil binaların yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yollarından birinin bu binalara bir “yeşil etiket” vermek olduğunu ortaya koymuştur. Nasıl yediğimiz yemekler veya satın aldığımız ürünler için bir “eko etiket” söz konusu ise ayni şeyi binalar için de yapmak bu binaların teşviki ve yaygınlaşması anlamında olumlu bir adımdır. Bu etiketler sayesinde bir binanın birtakım standartlar çerçevesinde yeşilliği tescil edilir.

Bu standartlar aynı zamanda yeşil bina tasarlamak isteyen mimar ve mühendisler için kılavuz niteliği taşır. Sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kamuoyu ile paylaşmak isteyen şirketlere de geçerli bir etiket sağlar. Yeşil yapılaşmaya yönelmek şirketler için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görülmelidir.

Binaların ve yerleşimlerin küresel ısınmaya sebep olan başlıca sera gazı olan
CO2 salınımının %40’ından sorumlu olduğunu düşünürsek,

mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve en önemlisi yönetmelikleri belirleyen devlet yetkililerine büyük sorumluluklar düştüğünü görürüz.

Green building stands out among the houses.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAPILAN BİR ÇALIŞMADA

“Yeşil” veya “Çevreci” olarak tabir edilen binaların sürdürülebilirlik kriterlerinde ciddi oranlarda ilerlemeler kaydedilmiştir

Enerjİ 25%
CARBON SALINIMI 39%
SU TÜKETİMİ 40%
ATIKLAR 70%

Günümüzde binaları çevresel etkilerine göre değerlendiren pek çok sistem geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bu sistemler, yeşil dönüşüm sürecinde etkili bir araç, önemli bir ilk adımdır. Yeşil Bina değerlendirme sistemi 8 ana başlık altında toplanmış ve geliştirilmiş olan alt başlıklar ile desteklenerek oluşturulmuştur.

Yeşil Bina değerlendirme sistemi 8 ana başlık altında toplanmış ve geliştirilmiş olan alt başlıklar ile desteklenerek oluşturulmuştur.