Yükleme Öncesi
Gözetim

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim müşteri spesifikasyonları, standart, kod veya direktiflere uygun olarak, sevkiyatı yapılacak her türlü ürünün, sevkiyat öncesi gözetim, muayene ve kabul işlemlerini kapsayan bir hizmettir.

Bu kapsamda yapılan muayene ve gözetim faaliyetleri, yükleme final kontrol de dâhil olmak üzere tüm kalite takip gözetimlerini kapsar. İşlemlerin kapsamı, proje kalite planı ve müşteri tarafından yapılan görevlendirmenin kapsamı tarafından belirlenir.

Warehouse Inspection
Engineer working in shipping container in Container Terminal.
Foreman safety helmet checking containers in cargo ship, Industrial container cargo concept.
Logistics supply chain management and international goods import-export concept .

Sevkiyat (Yükleme) Öncesi Gözetim süreci kontrollerinde esas olarak müşteri spesifikasyonları, şartnameler ve ilgili kod ve standartlar alınır.

RoyalCert ve Müşteri arasında yapılan görüşmede, gözetim öncesinde, hangi spesifikasyon, kod veya standardın uygulanacağı ve kimin yapacağı, şartnamelere göre değerlendirilir.

Sevkiyat Yükleme Öncesi Gözetim Belgesi'nin Faydaları Nelerdir?

Muayene ve Kontrollerin İçeriği Neleri Kapsar?

Projeye yönelik bir muayene ve kontrol içeriği bulunmadığı veya kapsamının müşteri şartnamelerinde belirtilmediği durumlarda, çalışmalar en azından aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yapılır: