• Enerji Kaybı Yaşamayın

    ENERJİ VERİMLİLİĞİ

    İşletmelerde yapılan incelemeler ve ölçümler sonucu elde edilen bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve verimlilik artışı sağlayacak önlemler, yatırımlar teknik ve mali boyutlarıyla raporlanır.

  • Tasarruf ve Sürdürülebilir

    ENERJİ KİMLİK BELGESİ

    5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre binaların Enerji Kimliği Belgesi alması zorunludur.