ISO 39001:2012

Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

Ölüm veya yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin ciddi tehlikeleri azaltmak, can ve mal kayıplarını azaltabilmek için yol trafik güvenliği ISO 39001 yönetim sistemi standardı geliştirilmiştir. Trafik güvenliği toplum sağlığı ve gelişimi açısından önemli bir sorundur. Trafik güvenliğinin amacı ve temel konusu, araçların çevre ve insan ile olan etkileşimi sırasında ortaya çıkan muhtemel sorunları ve çözüm önerilerini aramak ve bu konularda yöntem geliştirmektir.

ISO 39001 yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuza Yol Trafik Güvenliği risklerinin anlaşılması ve yönetilmesi konusunda uluslararası geçerlilikte bir yöntem sunmaktadır. Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, ISO’nun ilgili Teknik Komitesi tarafından, yol ve trafik güvenliği amacı ile hazırlanan bir standarttır.

ISO Belgelendirme Başvuru Formu