Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü

Yürüyen merdiven, basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdivendir. İnsanları yukarı ya da aşağı taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilirler. Başlıca kullanım alanlarıoteller, alışveriş merkezleri, tren ve metro istasyonları ile havaalanlarıdır.

23 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği EKIII Kaldırma ve İletme ekipmanları “Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant TS EN13015 Standartı ” hükümlerine göre her yılda en az 1 kez yıllık kontrol/muayenesini yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Yıllık periyodik kontrollerin amacı, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliği tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu aşamada hem bakım firmasının hem de yönetimin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediğini tespit edilmiş olmaktadır.

Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, hafif kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket iliştirilmektedir.