ISO 28000

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

Bu standard, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri olarak adlandırılır ve tedariğin güvenliği ile ilgili sorunlar veya diğer olaylar organizasyonları olumsuz etkileyebilir. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, bu sistemi uygulamak isteyen organizasyonlar için gereksinimleri tanımlar ve yönetim modeli tasarlar. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 gibi yönetim sistemlerini Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ile entegre ederek riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlar.

ISO 28000:2007, üretim, hizmet, depolama veya taşımacılıkta, üretim veya tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında güvenlik yönetim sistemi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve geliştirmek isteyen küçükten çok uluslu ölçekteki tüm organizasyonlar için uygulanabilir bir standarttır. ISO 28000, organizasyonların tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemlerinin bağımsız sertifikasyonunu arayabilecekleri resmi uluslararası güvenlik standardını belirtir. Standart, belgelendirilmiş bir Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemi (SCSMS) oluşturma, uygulama, işletme, izleme, gözden geçirme, sürdürme ve geliştirme gereksinimlerini, sürekli iyileştirme yaklaşımı kullanarak belirtir.

ISO 28000 standardı, “Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetim Sistemleri” olarak resmen bilinen bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 28000:2007 özellikle lojistik şirketleri ve tedarik zinciri operasyonlarını yöneten organizasyonlar için geliştirilmiştir. Lojistik sektöründe çalışan veya lojistiğe bağımlı olan organizasyonlar için ISO 28000:2007 sertifikasyonu, tedarik zinciri yönetimi standartları için değerli bir çerçeve sunar. Bu, güvenlik olaylarının riskini azaltarak mal ve materyallerin sorunsuz ve zamanında teslimatını sağlamak için yardımcı olur.

ISO 280000

Faydaları

ISO Belgelendirme Başvuru Formu