GSTC
Üçüncü Aşama
Belgelendirme
Programı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından yetkilendirilen turizm sektöründe sürdürülebilirlik hedefiyle oluşturulan Oteller ve Tur Operatörleri kapsamında GSTC Endüstri Kriterine göre belgelendirme yapmak üzere Türkiye de ilk olarak Assurance System International (ASI) tarafından akredite olmuştur. Bu kapsamda İkinci ve Üçüncü Aşama Denetimlerinde yetkilendirilmek üzere akreditedir.

Bike shop, small business, local business, shop local, souvenir sea, handmade, travel, tourism,
Cappadocia Ancient town in Turkey
Beach wooden chairs and umbrellas for vacations on beach in Greece
Travel Turkey . Sandy beach. Kidrak beach. Fethiye

GSTC
Nedir?

’Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)’ GSTC Endüstri Kriterleri olarak bilinen sanayi profesyonelleri ve hükümetlerin küresel seyahat ve turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın temel standartlarını oluşturduğu uluslararası bir kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

GSTC, turizm sektöründe sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu teşvik etmek için Birleşmiş Milletler Çevre Programı – UNEP ve – Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü – UNWTO desteğiyle 2007 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

GSTC; Oteller, Tur Operatörleri ve Destinasyonlarda sürdürülebilir turizm için standartlar oluşturmakta, standartların kapsamını her geçen gün genişletmektedir. ROYALCERT, GSTC tarafından Oteller ve Tur Operatörleri için oluşturulan GSTC kriterlerine göre akredite belgelendirme kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası pazarda hizmet vermeye başlamıştır.

GSTC Endüstri Kriterleri dört ana başlıktan oluşmaktadır.

GSTC Endüstri Kriterleri 

4 ana başlıktan oluşmaktadır.

GSTC Endüstri Kriterleri

TGA tarafından Sürdürülebilir Turizm Türkiye Programı (TR-I) El Kitabı hazırlanmıştır. Dokümana bu linkten erişilebilir:

Neden Akredite GSTC Belgesi Almalısınız?

Akredite GSTC Belgesi ile aşağıdaki avantajları elde edersiniz:

GSTC Belgelendirmesi

Başvuru Süreci

GSTC Dökümantasyon