ISO 50001:2011

Enerji Yönetimi Sistemi

Günümüz piyasasının rekabetçi şartları şirketleri verimliliğinin arttırılması yönünde oldukça zorlamaktadır. Bu noktada, ihtiyaç duyduğu enerjiyi verimli bir şekilde kullanan ve enerji tasarrufu için yenilikler geliştiren organizasyonlar, çevre korumanın yanı sıra, oldukça önemli karlar sağlamaktadırlar. ISO 50001 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş ve en iyi uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun yıllar zarfından 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir.

Yapılan araştırmalarda firmaların etkin bir yönetim sistemi ile yaklaşık %30-40 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceğini ve firma büyüklüğüne göre de bu verimliliğin karlılık olarak kendilerine yansıyacağını ortaya çıkartmıştır. Özellikle KOBİ ler için enerji maliyetleri bütçenin büyük bir bölümü kapsamaktadır.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

FAYDALARI

Herhangi bir örgütün, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) dahil olmak üzere, kendi enerji yönetim sistemini kurmak için sistematik bir metod sunduğu için ISO 50001, örgütlere bir dizi işletme faydası sağlayabilir. Bu faydalar şunları içerir:

ISO Belgelendirme Başvuru Formu