Basınçı Kaplar ve Kazanlar
Kontrolleri

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları iş yerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Azami yılda bir kere olmak üzere; işletme basıncı belirlenen iş ekipmanları için işletme basıncı değeriyle, işletme basıncı belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise azami basınç değeriyle her periyodik kontrolde hidrostatik test gerçekleştirilir. 

Bu anlamda 18.02.2022 tarih ve 31754 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar, Tablo-1’e göre Ekipmanların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri tablosunda belirtilen ekipmanların ilgili standartlarda ön görüldüğü azami süreler gereğince periyodik kontroller ve ölçümlerin yapılması gerekmektedir.