Okul Güvenliği

Güvenlik kelime anlamı olarak kişi, kurum ve kuruluşların içinden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, doğal afetler gibi olaylar karşısında alınacak tedbirler zinciri olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik kategorize edildiğinde çok daha detaylı tanımlamalar ortaya çıkabilmektedir. İnsan güvenliği, bilgi güvenliği, okul güvenliği, gıda güvenliği, bilişim güvenliği gibi birçok örnek güvenlik türü olarak sayılabilir.

Güvenlik Kültürü Nedir?

Olası tehditler için öngörülen sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. Herhangi bir kaza veya olay yaşanmadan yapılan risk değerlendirmelerin, alınan tedbirlerin etkinliği ile kişilerin güvenliği davranışlar sergilemesiyle herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamasıdır. Güvenlik kültürünün oluşmuş olmasıyla tehlikeler oluşmadan sezilebilir ve tehlikeli davranışlardan kaçınılarak kaza ve olaylar önlenmiş olur.

Female coach and elementary students stretching during physical education class at school gym.
Aerial view of american school building with rooftop covered with photovoltaic solar panels
Back to school education concept with girl kids, elementary students.
White ceramic washing basins with shiny stainless steel water tap.

Okullar ve Güvenlik

Birçok değişkenin yer aldığı okullara güvenliği tehdit eden farklı unsurlar bulunmaktadır. Eğitim hizmeti verilen bu okulların bulundukları yer, bina yapısı, kat sayısı, atölyeler, laboratuvarlar, ulaşım, ısınma, servis, sınıf, yemekhane, kantin, okul bahçesi, okul çevresi trafiği, spor salonu gibi alanlar büyük farklılıklar göstermekte, bir çok okul standart olmayan geçici binalarda eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.

RoyalCert

Güvenli Okul Projesi

Bu projenin amacı ulusal ve uluslar arası ilgili yasal şartlar ve standartların bir araya getirilerek okullardaki tüm alanlar için güvenlik kriterlerini belirlemek, uygulamasını sağlamak, denetlemek ve belgelendirmektir.

Kapsam ve Konular

1. Altyapı Güvenliği

2. Kantin ve Yemekhane Güvenliği

3. Spor salonları ve sosyal alanların güvenliği

4. Dersliklerin güvenliği

5. Tedarikçi güvenliği

6. Enerji verimliliği

7. Hijyen yönetimi

Olası tehditler için öngörülen sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. Herhangi bir kaza veya olay yaşanmadan yapılan risk değerlendirmelerin, alınan tedbirlerin etkinliği ile kişilerin güvenliği davranışlar sergilemesiyle herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamasıdır. Güvenlik kültürünün oluşmuş olmasıyla tehlikeler oluşmadan sezilebilir ve tehlikeli davranışlardan kaçınılarak kaza ve olaylar önlenmiş olur.

Metodoloji

Projenin İlkeleri

primary school class
Aerial view of american school building with rooftop covered with photovoltaic solar panels
Back to school education concept with girl kids, elementary students.
White ceramic washing basins with shiny stainless steel water tap.

Projenin Değerlendirme Kriterleri

 • Sınıflar
 • Sosyal alanlar
 • Oyun alanları
 • Teknik alanlar (kazan daireleri, depolar vs)
 • Laboratuvarlar ve atelyeler
 • Ortak alanlar (okul iç ve dışı )
 • Bakım ve temizlik faaliyetleri
 • Kantin-yemekhane
 • Tuvaletler
 • Servisler
 • Okul çevresi (park alanları, geçitler vs)
 • Acil durumlar-tatbikatlar
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Atıklar
 • Havalandırma sistemleri

Projenin Avantajları