Elektrik Tesisatları
Kontrolleri

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü olay meydana gelmektedir.

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırılmalıdır. 

Bu anlamda 18.02.2022 tarih ve 31754 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.3 Tesisatlar, Tablo-3’e göre Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri tablosunda belirtilen ekipmanların ilgili standartlarda ön görüldüğü azami süreler gereğince periyodik kontroller ve ölçümlerin yapılması gerekmektedir.