Sınırsız Kariyerinizin KapısıRoyalCert İnsan Kaynakları

“En iyi işinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı oluyoruz.”

2K+ Mutlu Çalışan

Değerlerimiz

RoyalCert HR olarak, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla uzun süreli ilişkiler geliştirmek için saygıya, dürüstlüğe, hesap verebilirliğe, ekip çalışmasına, eğitime, adaletliğe, çeşitliliğe ve şeffaflığa öncelik veriyoruz.

Müşteri Odaklılık

RoyalCert, özel çözümler sunarak mükemmel hizmet ve güncellemeler sağlar.

Geleceğe Yönlendirme

Şirket hedeflerine uyumlu kariyer yolu teşvik ederek gelişimi artırır ve iletişimi güçlendiririz

Tarafsızlık

RoyalCert İnsan Kaynakları olarak karar verirken, adalet, tarafsızlık ve başarının önemine dikkat ederiz.

Yenilikçilik

Girişimcilik kar, rekabet ve verimlilik artışı sağlar. Riskli ve deneyimli çalışanlar gerektirir ve günümüzde önemlidir.

Gizlilik

RoyalCert İK alışan gizliliğine özen gösterir, adil bir şekilde hareket eder, faaliyetleri izler ve mahremiyeti korur.

Yasalara Bağlılık

RoyalCert çalışma ortamında insan haklarına saygı ve barış içinde bir arada bulunmaya teşvik eder.

Digital tech has changed the face of business
Developing tomorrows tech today. Shot of a designer at their workstation in an office.
Young man working on laptop outdoors, next to bicycle - Tech Freelancer in the city
Taking business places with smart tech

Yenilikçi

Markalarımızın yeniliklerini ve teknolojik değişiklikleri yakından takip ederiz

Paylaşımcı

Başarının tüm ekibe ait olduğunu bilir ve paylaşırız
Human resources
Modern companies encourage cultural diversity in their human resources
Brainstorming with documents on table. Startup business crew working.
Human resource and Business concept in choose idea person.
To reach business goals youve got to prepare for them
wood block with business goal, strategy, target, mission
business man push dart to dartboard,concept business targeting and and marketing goal
Two young women and businessman looking at large paper with business goals

Çözüm Odaklı

Şirketin hedefleri doğrultusunda hareket ederiz

Pratik

Anlık çözüm üreten bir ekip yapımız vardır
Finding business solutions online
Concept of Risk, Eliminating the risk, Risk protection
Risk and Strategy in Business
Workaholic focused businesswoman explaining management solution pointing strategy on monitor
Businesswoman using a mobile while working in a cafeteria
Cryptocurrency and business
Business teamwork high five celebrate deal success, target and winner motivation working in startup
Business people and office life

Sabırlı ve Motive

Görünüş, tecrübe ve bilgimizle çevremizi pozitif yönde etkileyen bir ekibiz

RoyalCert İK

Temel Hedef ve Çıktılarımız

İK RoyalCert Ekiplerini Destekleme Adımlarımız

01

Bilgi Paylaşımı ve Planlama

"İşletmelerde insan kaynakları yönetiminin başarısı için bilgi paylaşımı ve planlama kritiktir. Bilgi paylaşımı hızlı ve doğru kararlar alınmasına, planlama ise çalışanların becerilere uygun pozisyonlarda yer alarak hedeflere ulaşmayı sağlar. Yanlış planlama verimliliği ve performansı etkileyebilir, bu nedenle işletmeler dikkatli kararlar almalıdır."

02

Organizasyonel Yapılanma ve Sistem Gelişimi

Şirket yapısı, hiyerarşi oluşturarak, sorumlulukları belirleyerek ve problemleri çözerek yönetim için hayati önem taşır. Bu, daha hızlı karar alma, verimli kaynak atama ve düzenli çalışmayı sağlar ve aynı zamanda ekipler arasında bağımsızlığı garanti eder. Esneklik, değişen iş ortamlarına uyum sağlamak için önemlidir.

03

Değerlendirme ve Raporlama

Firmanın değerlendirme ve raporlama süreçleri stratejik uyum, finansal durum, performans ve potansiyel riskleri belirlemek için kritik öneme sahiptir. Süreçler şeffaflığı artırır ve yasal gereklilikleri yerine getirir. Yönetim ve karar alma süreçlerinde temel bir araç olarak işletmenin sürdürülebilirliği ve büyümesi için hayati önem taşırlar.

04

Destek ve Yönlendirme

Destekleyici çalışanlar, şirket başarısına öncülük ederler. Uyarlanmış eğitimler, yeteneklerin ve uyumun gelişmesini sağlar. Destekleyi önceliklendirmek, daha mutlu ve üretken çalışanlar sağlar.

05

Eğitim ve Geribildirim

Şirketler için çalışan eğitimi ve geri bildirimleri çok önemlidir. Eğitim becerileri geliştirir, verimliliği artırır ve yenilikçi fikirler ortaya çıkarır. Geri bildirimler tutumları ve performansları değerlendirerek olumlu değişiklik yapmaya yardımcı olur. Bu süreç şirketin gelişimine ve verimli ortam oluşturulmasına yardımcı olur.

Öncü ekibimizin bir üyesi olmak ister misiniz?

Kariyer.net sayfamızdan açık pozisyonlarımızı görüntüleyin

Vizyon

Bilgi ve uzmanlığımızı müşterilerimiz ile paylaşarak, gelecekte birlikte var olmaktır.

Misyon

Hizmet verilen müşterilerin kurumsal yapılarını, güvenirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.

Oyunun kurallarını değiştirebilirsiniz…

Royalcert Ekibinde, oyunun kurallarını değiştiren biri olmak; en başından itibaren sorumluluk almak, dijital dönüşümümüze yön vermek, sürdürülebilir, katkı sağlayan yeni fikirleri hayata geçirmek demektir.

Size bir İşten fazlasını sunuyoruz…

Sizlere, insanların yaşamında ve tüm sektörlerde bir etki yaratmak ve gezegenimizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmak fırsatını sunuyoruz.

Sizin için nasıl tatmin edici bir

KARİYER OLUŞTURUYORUZ?

İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

İnovasyon iş hayatında önemlidir. Yeni ve yenilikçi yöntemler, fikirler ve iş fırsatları sağlar. Çalışanlar, inovasyona açık olmalı ve ortak hedefler doğrultusunda çalışarak yaratıcılıklarını arttırmalıdır.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

"Dünya nüfusu çeşitleniyor ve kapsayıcılık önem kazanıyor. Farklılıkları tanımak, temsiliyeti artırmak ve eşitlik sağlamak için demokratik toplumun gerekliliği. İş dünyasında da farklı yeteneklerin bir araya gelmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkması büyük önem taşıyor."

ÖRENME VE GELİŞİM

Öğrenme ve gelişim, sürekli bir değişimdir. Faktörler genetik, biyolojik, çevresel, eğitim, öğretim, deneyim ve sosyal etkileşimdir. Bu süreç, becerileri geliştirmek için araçlar ve stratejiler içerir. Bireylerin kendilerini anlamaları, doğru kararlar almaları ve sosyal-duygusal hayatlarının sağlıklı olmasıyla sonuçlanır.

KARİYER FIRSATLARI

Kariyer fırsatları iş ilanlarından, terfilerden, eğitimlerden, ağ oluşturma ve trendlerden doğar. Başarılı olmak için bireylerin becerilere, mentorluğa ve ağ oluşturmaya ihtiyacı vardır ve trendleri takip etmelidirler. Kariyer gelişimine proaktif bir yaklaşım, hedeflerle uyumlu ödüllendirici fırsatlar bulmaya yardımcı olur.

“Neden Royalcert?” sorusunu soruyorsanız cevap oldukça basit: cesur ve gelişim odaklı ruhumuz nedeniyle.

Bizi Görürseniz

İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Aşağıdaki bilgileri doldurarak CV'nizi gönderin

Cv'niz İK ekiplerimiz tarafından incelenerek en kısa sürede dönüş sağlanacaktır. Cv 10 mb ı geçmemelidir