Personel Belgelendirme

Dünya giderek artan küreselleşme ve bu küreselleşmenin doğurduğu ortak kriterler ve ortak referanslar oluşturma ve bu referanslara göre hareket etmenin yaygınlaşmasına paralel olarak kişilerin belgelendirilmesi mesleki standartlara göre Personel Belgelendirmesi veya sertifikalandırılması hususu da giderek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkesi, milliyeti ne olursa olsun bir meslek mensubunun yeterlilik ve yeteneklerini kıyaslayacak, ölçecek ve objektif bir değerlendirme sürecine tabi tutacak ve sonucunda kişiler Personel belgelendirecek bir sisteme ihtiyacın sonucunda ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına gerek duyulmuştur.

Akreditasyonlarımız

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının oluşturulma amacı, personelin kişileri belgelendirecek belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken uluslararası normları belirlemektedir.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Sertifikalandırma Kuruluşları Nasıl Akredite Olur Neler Yapmalıdırlar?

ISO 17024 standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşlar öncelikle hangi meslek standardından akredite olmak istediklerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu konuda MYK’nın yayınladığı meslek standartlarını tarayıp kendilerine uygun olan meslek standartları ve ilgili seviyeyi tayin etmeleri gerekmektedir. Daha sonra belirlenen kapsamda ISO 17024 şartlarını kapsayacak dokümantasyon hazırlığı yapmaları ve akreditasyon süreçleri, iç tetkik ve yönetim gözden geçirme gereklilikleri tamamlayarak ISO 17024 akreditasyon denetimini geçirmeleri gerekmektedir.

PERSONEL BELGELENDİRMESİNİN

Faydaları