5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Sürdürülebilir Turizm

5 Haziran Dünya Çevre Günü, dünya çapında çevre sorunlarına dikkat çekmeyi ve çevre dostu eylemleri teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir etkinliktir. Bu anlamlı gün, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını genişletme fırsatı olarak görülen şirketler, kuruluşlar ve bireyler için büyük önem taşır. Özellikle, çevresel sorunlara karşı duyarlılık gösteren ve bu konuda aktif rol üstlenen şirketler, bu özel günü, çevre dostu politikalarını ve uygulamalarını daha da güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyorlar.

Bir belgelendirme ve gözetim hizmetleri sağlayıcısı olan RoyalCert, çevre sorunlarına karşı duyarlı bir yaklaşım benimsemiş ve bu bağlamda, sürdürülebilir turizm alanında çevreci yaklaşımlarını sürdürmeye ve genişletmeye devam ediyor. Bu, çevre koruması ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi yönündeki genel çabalarına önemli bir katkı sağlıyor.

RoyalCert, sürdürülebilir turizmi desteklemek ve çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için çeşitli projeler ve politikalar uyguluyor. Bu projeler ve politikalar, sektörel ve sosyal sorumluluklarına uygun olarak, turizm sektöründe çevresel etkiyi azaltmayı ve toplulukların refahını artırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, RoyalCert, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kapsamlı bir yaklaşım gerektiren sürdürülebilir turizm konusunda önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.

RoyalCert, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için global ve yerel düzeyde etkin çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar arasında, turizm sektöründeki diğer aktörlerle işbirliği yapma, çevre dostu uygulamalar konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapma ve çevresel etkiyi azaltacak stratejiler geliştirme yer alıyor.

Bu çabalarıyla RoyalCert, çevre sorunlarına karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, hem yerel toplulukları desteklemekte, hem de turizm sektörünün çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar, çevre koruması ve sürdürülebilirliğin öneminin daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına ve bilincin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, RoyalCert, Dünya Çevre Günü’nü, çevreci çalışmalarını ve sürdürülebilir turizm alanındaki çabalarını daha da güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanmaktadır. Bu yaklaşım, hem çevrenin korunmasına, hem de sürdürülebilir bir turizm endüstrisinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, RoyalCert, çevre koruması ve sürdürülebilir turizm konusunda daha fazla bilinç yaratmak ve bu alanda daha fazla eylem gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Stokholm GSTC Sürdürülebilir Turizm Konferansı 2024′ RoyalCert olarak biz de oradaydık

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı Sweden 2024 www.gstcouncil.org/gstc2024sweden/program/ gibi önemli etkinliklere katılarak, RoyalCert sektörel paydaşlarla bir araya gelir. Bu tür etkinliklerde, sektörel paydaşlarla sürdürülebilir turizm alanında iyi uygulamalar, standartlar ve mevzuatlar konusundaki son gelişmeleri paylaşırlar. Bu bilgi paylaşımı, sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir rol oynar.

RoyalCert, sürdürülebilir turizm konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan çekinmez. Bu yaklaşımları, hem yerel hem de küresel düzeyde sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması için büyük önem taşır. Hem yerel toplulukları desteklemek, hem de genel olarak turizm sektörünün daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale gelmesine katkıda bulunmak için, RoyalCert çeşitli projeler ve girişimlerde yer alır.

57 ülkeden 500’ün üzerinde katılımcıyla Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı (GSTC 2024 Sweden) 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde Stockholm’de gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarından değerli panelist ve konuşmacıların yer aldığı konferansta sürdürülebilir turizm alanında iyi uygulamalar, standartlar ve mevzuatlar konusunda gelişmeler paylaşıldı. Sürdürülebilir turizm alanında fark yaratanların deneyimlerinin paylaşıldığı konferansta katılımcılar, UN sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde, GSTC tarafından geliştirilen kriterlere uyum konusunda önemli paylaşımlarda bulundu. “Purposeful Travel” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri, otel ve tur operatörleri, online turizm acentaları, akademi, STK’lar, belgelendirme kuruluşları ve danışmanlar katıldı. Açılış Töreni Majesteleri İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın katılımıyla onurlandırıldı.

GSTC Başkanı Sn. Luigi Cabrini, açılış konuşmasında turizmin ikili doğasına değindi. Turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabileceğini ancak aynı zamanda turizmin geliştiği toplumlarda görüldüğü gibi olumsuz etkileri de tetikleyebileceğini vurguladı. Luigi Cabrini “Gerçek iyileştirmelere ulaşmanın kısayolları yoktur.” ifadesi ile GSTC’nin temel yol gösterici ilkesini de vurguladı.

GSTC CEO’su Randy Durband, GSTC’nin küresel misyonu ve güncel faaliyetleri hakkında ilham verici bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “GSTC’de asıl amacımız bütünselliktir. Sürdürülebilirliği kapsamlı tanımıyla tanımlayan GSTC kriterleri, bütünsel olmayı esas alır.“

Visita – Svensk Besöksnäring Yönetim Kurulu Başkanı Fredrik Reinfeldt, turizmin hoşgörüyü nasıl teşvik ettiğini ve sürdürülebilirlik için yeniden şekillendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Visit İsveç CEO’su Susanne Andersson ise vizyonunu ,”Bugünkü eylemlerimiz yarını şekillendirecek. Gelecek sınırların ötesinde birlikte yaratılır.” şeklinde çizdi.

Etkinliğin 2. gününde Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı (TGA) adına Sn. Elif Füsunoğlu Balcı tarafından GSTC standardının Türkiye’deki uygulamasına dair başarı öyküsü aktarıldı. Katılımcılar, çok değerli konuşmacıların yer aldığı etkinlikten daha yeşil ve sürdürülebilir bir gezegen için ev ödevleri ile ayrıldı. Royalcert; GSTC akredite belgelendirme kuruluşu olarak, turizm sektöründe sürdürülebilir uygulamaların artırılması için farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’de ve global pazarda gerçekleştirdiği sürdürülebilir turizm belgelendirmesi hizmetlerini daha yaşanabilir bir gezegen için sunmaya devam edecektir. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen GSTC ekibine ve ilgili tüm taraflara içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Örneğin, RoyalCert, turizm sektöründe çevresel etkiyi azaltmayı ve toplulukların refahını artırmayı hedefleyen GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nın bir sağlayıcısıdır. Bu sertifika, turizm işletmelerinin sürdürülebilir uygulamaları benimsemesini teşvik eder ve böylece hem çevreyi korur, hem de yerel toplulukların ekonomik ve sosyal refahını artırır.

Sonuç olarak, RoyalCert’in sürdürülebilir turizm konusundaki çabaları, sektörün bu önemli konuda daha bilinçli hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilir turizm, sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda yerel toplulukların ekonomik ve sosyal refahını da artırır. RoyalCert, bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

RoyalCert’in Çevreci Yaklaşımları

RoyalCert, belgelendirme ve gözetim hizmetleri sunarken, çevreye olan duyarlı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Çevre sorunlarına yönelik farkındalığı ve bu konudaki bilinci artırmayı hedefleyen bir kuruluş olan RoyalCert, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, iklim değişikliği ile ilgili konuların yönetim sistemlerine dahil edilmesi konusunda öncü bir rol üstleniyor.

Bu çabalar, iklim değişikliği konusunda karşı karşıya olduğumuz zorluklara dikkat çekmekte ve bu global sorunun çözümüne yönelik olarak gerekli olan adımların belirlenmesi ve bu adımların uygulanması yönünde son derece önemli. Bu bağlamda, RoyalCert’in gösterdiği liderlik ve taahhüdü, hem hükümetlerin hem de özel sektörün bu konudaki çabalarını yönlendiriyor ve destekliyor.

Ayrıca, RoyalCert, belgelendirme hizmetlerini sunarken, sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir katkı sağlıyor. Bu, daha yaşanabilir bir gezegen, daha sürdürülebilir bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum oluşturma hedefine hizmet ediyor. RoyalCert, bu çabalarıyla, sadece belgelendirme hizmetleri sunan bir kuruluş olmanın ötesine geçip, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren bir lider olarak kabul ediliyor.

RoyalCert’in belgelendirme hizmetleri, çevre dostu uygulamaların benimsenmesini ve sürdürülebilir iş uygulamalarının artırılmasını teşvik ediyor. Bu, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına, doğal kaynakları daha etkin kullanmalarına ve genel olarak daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmalarına yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, işletmelerin çevresel etkilerini azaltırken aynı zamanda operasyonel verimliliklerini ve karlılıklarını da artırmalarına yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, RoyalCert, belgelendirme ve gözetim hizmetlerini sağlarken, çevreye olan duyarlılığı ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme çabalarıyla, çevre dostu bir yaklaşım benimseyen bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Bu, hem çevrenin korunmasına hem de daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunan bir yaklaşımdır. RoyalCert, bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

RoyalCert ve GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Alanındaki Başarısı

Son yıllarda, sürdürülebilir turizm kavramı, küresel turizm sektöründe önemli bir dikkat çekmiştir. Bu yükselen trendin ortasında, RoyalCert gibi kuruluşlar, turizm sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eden öncü figürler olarak ortaya çıkmıştır. RoyalCert’in Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alanındaki başarılı operasyonlarına ışık tutmayı hedeflemektedir.

Küresel olarak tanınan bir sertifikasyon ve gözetim hizmeti sağlayıcısı olan RoyalCert, sürdürülebilir turizm konusunda ciddi bir yaklaşım benimsemiştir. Kuruluş, turizm sektöründe sürdürülebilir uygulamalar hakkında farkındalığı artırmaya adanmıştır. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı gibi küresel olarak tanınan etkinliklere katılarak, RoyalCert, sektör paydaşlarıyla sürdürülebilir turizm alanında iyi uygulamalar, standartlar ve mevzuatlar konusundaki son gelişmeleri paylaşmaktadır.

GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası

RoyalCert, turizm sektöründe sürdürülebilirliği vurgulayan ve bu alanda öncü bir rol oynayan bir kuruluş olarak bilinir. Bu rolü, bir organizasyonun sürdürülebilir turizm uygulamalarına olan bağlılığını belgeleyen bir akreditasyon olan GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası sağlama konusundaki çabalarıyla somutlaşır. Bu sertifika, turizm sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı ve aynı zamanda yerel toplulukların ekonomik refahını ve sosyal gelişimini artırmayı hedefleyen sürdürülebilir turizm uygulamalarını tanımlar ve ödüllendirir.

GSTC tarafından onaylanmış bir sertifikasyon organı olan RoyalCert, sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesini teşvik etmek ve uygulamaları belgelendirmek için önemli bir görev üstlenmiştir. Bu, hem Türkiye’deki hem de küresel pazardaki turizm sektörüne daha yaşanabilir bir gezegen hedefine ulaşmada yardımcı olma misyonunu taşır. RoyalCert, bu hizmetleri Türkiye’deki ve küresel pazardaki turizm sektörüne sunmayı sürdürerek, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çabalarını sürdürmektedir.

RoyalCert’in sürdürülebilir turizm sertifikası, turizm sektöründe çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan uygulamaları teşvik etmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımı temsil eder. Bu sertifika, turizm işletmelerinin sürdürülebilir uygulamaları nasıl benimseyebileceklerini ve bu uygulamaların hem yerel topluluklara hem de çevreye nasıl fayda sağlayabileceğini açıkça belirtir. Bu şekilde, RoyalCert, turizm sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı ve aynı zamanda yerel toplulukların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedefleyen bir yaklaşımı teşvik eder.

RoyalCert’in bu hizmetleri, sadece Türkiye’de değil, küresel pazarda da sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesine yardımcı olur. Bu, hem yerel hem de küresel düzeyde turizm sektörünün sürdürülebilir uygulamalarını teşvik etmek ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için kritik bir rol oynar. RoyalCert, sürdürülebilir turizm hizmetlerini sunarak, sürdürülebilir bir gezegen için çözüm sunmayı ve turizm sektörünün bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Haberi Paylaş
GSTC Programı

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Sürdürülebilir Turizm

5 Haziran Dünya Çevre Günü, dünya çapında çevre sorunlarına dikkat çekmeyi ve çevre dostu eylemleri teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir etkinliktir. Bu anlamlı gün, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını genişletme fırsatı olarak görülen şirketler,

Devamını Oku »
Uncategorized

Sürdürülebilir Turizm Programı TGA ve ANVR toplantısı

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ile işbirliği içinde olan Hollanda turizm sektörünün üst düzey yetkilileri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) daveti üzerine İzmir’i ziyaret etti. Bu önemli ziyaret sırasında, dünyanın en prestijli sürdürülebilir

Devamını Oku »